• Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...

KORTE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN PUYTVOET

Zowat vanaf de jaren 30 van vorige eeuw kende de scoutsbeweging in Sint-Niklaas een enorme groei en bloei.  Steeds meer groepen werden gesticht met als gevolg dat de behoefte aan openluchtruimte, waar al die jeugdigen hun activiteiten konden uitoefenen en beleven, steeds toenam.

Schooldirecteur ZEH Georges Bruynincx, die de uit Engeland afkomstige scoutsbeweging had leren kennen, er het belangrijke opvoedkundige nut van inzag en in Sint-Niklaas had geïntroduceerd, voelde het gemis aan ruimte heel goed aan en stelde een lapje grond midden uitgestrekte bossen en landbouwgrond ten zuiden van de stad ter beschikking.  Zijn voorbeeld werd prompt gevolgd door enkele bevriende en gulle scoutsgezinde grondeigenaars en zodoende groeide ‘de Puytvoet’ langzaamaan uit tot een begrip en het mekka van scouting in het Waasland.

G1
G6
G5
G2
G4
G3


In 1939 werd er het houten chalet ‘Dapper en Vroom’, een blokhut naar Zwitsers model, met eigen middelen door een ploeg enthousiaste oudere scouts gebouwd en zette de verdere uitbreiding van het domein zich gestaag verder.  Een kleinere blokhut ‘De Eekhoorn’ volgde.  Scoutsgroep Kristus Koning, de 1ste van Waas bouwde zijn lokaal ‘Ic Dien’.  Later werd ook het lokaal van de Sint Tarsiciusgroep opgetrokken.  Gaandeweg werd het domein, dat intussen officieel ‘Kampeer- en speelplein Puytvoet vzw’ heette, een oord waar vooral tijdens de weekends en vakantiedagen honderden jongens en later ook meisjes het ‘spel van scouting’ speelden.

Het domein lag eerst nog verscholen tussen door canadabomen omzoomde akkers, vele loof- en naaldbossen maar daarvan werden helaas langzamerhand stukjes afgeknabbeld om plaats te maken voor industrieterrein, perceeltjes privébos, ja zelfs een drukbezochte tennisclub.

Vrijwel vanaf het prille begin zorgt de ‘Puytvoetploeg’, een groepje oud-scouts, voor het beheer en het onderhoud van het domein en staan ook in, samen met het bestuur van de vzw, allemaal onbezoldigde vrijwilligers, voor constante vernieuwing, herstel en verbetering; dit wil ook zeggen dat we over financiële middelen moeten beschikken en die halen we uit de verhuring van onze infrastructuur, voornamelijk aan jeugdbewegingen, andere jeugdgroepen en scholen.

Momenteel bestaat het domein van Puytvoet vzw uit zowat 7,5 ha aan loof- en naaldbossen, speelpleinen en kampeergronden, gelegen tussen de ‘Puytvoetbossen’ die eigendom zijn van Stad Sint-Niklaas en geleidelijk uitbreiden. Dit uniek en gevarieerd stuk natuur ligt ietwat  weggestopt en geprangd tussen de drukke E17 en de N16.  Het is er, bijna letterlijk, als een oase in het Soete Waasland , waar inheemse fauna en flora samen met natuurminnende jeugdigen en ouderen zich echt thuis voelen.