• Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...
  • Puytvoet ...

Privacy policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018

Belangrijke details

Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw en hoe Puytvoet omgaat met uw gegevens.  Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid. Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 24/11/2019.

Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De volledige contactgegevens zijn:
Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw
Puitvoetstraat 91A
9100 Sint-Niklaas
+32 472 63 24 85
Website:    http://www.puytvoet.be
e-mail:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Directe contactpersoon
Det Van Garsse
Regentiestraat 14, bus 4
9100 Sint-Niklaas
+32 486 12 10 08
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inleiding

We verzamelen en gebruiken informatie over u om u informatie te verstrekken voor de verhuur van onze vakantiehuizen, kampeer en speelpleinen.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Naam vereniging
Soort groep
Aantal deelnemers en gemiddelde leeftijd leden
Gegevens huurperiode
Naam verantwoordelijke persoon aanwezig tijdens huurperiode
Adres
Tel. of gsm
E-mail

Hoe gebruiken we deze gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om u informatie te verstrekken over onze vakantiehuizen, kampeer en speelpleinen en voor reserveringen.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de grondslag voor verwerking?

Alle persoonsgegevens verzameld en verwerkt door Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw zijn noodzakelijk

    * voor de uitvoering van onze overeenkomsten om de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven,
    * om u te kunnen informeren en voor extra communicatie en aldus beantwoorden van uw vragen via onze website of per telefoon
    * om u, indien nodig, schriftelijk of telefonisch te kunnen bereiken voor opvolging
    * voor afhandeling van uw betalingen

Volgende verwerking gebeurt om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen:

    * voor de boekhoudkundige verwerking
    * om uw rechten als consument te garanderen
    * tegen bestrijding van fraude of voor mededeling aan overheden of bij wet bepaalde instanties

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Hoe worden de gegevens verzameld?

De persoonsgegevens worden verzameld op basis van vrijwillig invullen en mededeling door de klant zelf. Dit gebeurt

    * Via persoonlijk contactopname ahv adresgegevens, telefoongegevens of e-mail van Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw,
    * via de formulieren en de daar voorziene invulvelden op de website, zoals daar zijn: contactformulier en aanvraagformulier

De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de diensten van Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw.

Toegang, tijdsduur en bewaring van de verzamelde gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden, in lijn met de wettelijke, reglementaire en interne vereisten in dit verband.

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt voor en door Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw. Deze informatie wordt niet ter kennis gesteld aan derden, behoudens de uitvoering van de diensten of levering van producten noodzakelijk of met voorafgaande toestemming.

Beveiliging van uw gegevens ?

Uw persoonsgegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. We nemen extra organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen.

De door Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw verzamelde gegevens via de website worden beveiligd aan de hand van volgende maatregelen:

    * beveiliging via https:// (websites uitgerust met een SSL-certificaat),
    * beveiliging via unieke login met e-mailadres en wachtwoord van het CMS-systeem
    * anti-virusbescherming op de gebruikte elektronische toestellen

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

- Recht op inzage, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens: u kan steeds vragen om inzage te krijgen alsook uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U krijgt na eenvoudig schriftelijk verzoek inzage tot de gegevens.
- Recht om vergeten te worden: U behoudt het recht om een deel of alle persoonsgegevens te laten schrappen.
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid: In bepaalde omstandigheden kan u het recht bekomen uw persoonsgegevens te verkrijgen of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
Daarnaast beschikt u ook over het recht op verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens.
Om uw recht te kunnen uitoefenen, dient u zich schriftelijk, met bewijs van identiteit, te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Indien u meent dat Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw niet volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming gehandeld heeft, kunt u zich wenden met een klacht tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cookies

Wij maken gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Hierdoor moeten sommige keuze's niet telkens worden gemaakt of gegevens niet steeds opnieuw worden ingevuld.

Beeldmateriaal

Op de website van puytvoet.be kunnen foto’s  getoond worden van verschillende evenementen en groepen die enkel dienen ter illustratie en sfeerbeeld van onze website.  Wens je een foto te laten verwijderen, kan dit zonder probleem door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

Voor vragen of in het geval u zich wil beroepen op uw rechten met betrekking tot de gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via briefwisseling naar Dirk Meganck Regentiestraat 14, bus 4, 9100 Sint-Niklaas Voor het uitoefenen van uw rechten dient u een bewijs van uw identiteit kenbaar te maken, dit kan door een kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor verificatie.

Disclaimer

Kampeer- en Speelplein Puytvoet vzw behoudt zich het recht om deze Privacy Policy te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.